Historický průvodce po Brdech II.- pokyny cestovní

Card image cap

Historický průvodce po Brdech II.- pokyny cestovní

Doba cestovní a způsob cestování. Brda i Podbrdí svou lesnatostí i členitostí terrainu při dosti značných rozdílech výškových náležejí již v obor nižších krajů hornatých, v nichž cestování vyžaduje již jisté způsobilosti tělesné konstituce a značného úsilí. Zvláštní svěžest a čistota lesního vzduchu i tento pohyb často již namahavější povzbuzují značnější výměnu látek v těle a pozoruhodným způsobem i činnost nervovou. Při tom podnebí v končinách hornatých a lesnatých není tak stejnoměrné co do teploty jako v mnohých chráněných polohách nižších a také proudy vzdušné jsou silnější. Jest zde tedy turista vystaven velmi častým proměnám a nezřídka také deště, mlhy i tvořící se mračna na delší dobu zahalují kraj. I v pozdním létě netrpí polohy, zejména břidličnaté, nedostatkem vláhy, avšak cesty, jmenovitě dopravní silnice zpravidla vynikají pevností a čistotou, jsouce štěrkovány po většině křemencem a buližníkem. V hornatém terrainu více než kde jinde šetřiti musí turista, jenž nechce se schvátiti, těchto podmínek: Do vrchu stoupej stejnoměrně a zdlouha. Cítíš-li únavu svalů v lýtkách a stehnech, omej se mírně studenou vodou a po osušení líhem anebo kořalkou. Dospěv na konečnou stanici, neoddávej se hned úplnému klidu; po malém odpočinku mírný pohyb velmi osvěží a zabrání i zlenivění a stuhnutí svalů, jenž jinak se dostaví a nerado povoluje. Dostaví-li se nezkrotná žízeň, uhasíš ji nejlépe vodou s vínem anebo citronovou limonádou.(foto autor)

Komentáře


Vyhledávání
O webu
Jsme parta lidí, kteří mají rádi přírodu a kteří mají především rádi Brdy. Proto převážnou část našeho volného času trávíme touláním se po tomhle krásném kousku naší krajiny. Využít každou volnou chvilku a ponořit se do nádherné a zatím ještě poměrně zachovalé přírody, prodírat se houštinami podél potoků, objevovat zastrčená místa, spát v boudě, v seníku, v nějaké ruině po vojácích nebo jen tak pod stromem, je naší touhou, touhou která nikdy neutichá.
Více o vzniku webu Brding.up4.cz P1130820
Facebook