Skořický potok I.

Card image cap

Skořický potok I.

Ačkoliv se jedná o potok, který teče spíše na okraji Brd, neměl by zde chybět, protože zejména úsek mezi Strnadovým mlýnem a Cihelským rybníkem je opravdu moc pěkný. Ostatně o tom se můžete přesvědčit na následujících fotografiích.


Skořický potok pramení nedaleko od vrcholu Okrouhlík (707 m.n.m.). Protéká střelnicí na Kolvíně a míjí hrad Dršťka, za kterým poté vtéká do Horního a Dolního rybníka u Skořic. Tomuto úseku se snad ještě do budoucna budeme věnovat podrobněji.

Dále podtéká silnici spojující Mirošov se Skořicemi a míjí Strnadův mlýn. Následující úsek, kdy potok opět vstupuje do lesa, dokumentují přiložené fotografie. Potok se místy rozlévá mimo koryto a vytváří malé tůňky.V nich je voda místy zbarvena až do rezavě oranžové barvy. To je pozůstatek po dřívější důlní činnosti. Tato zbarvená voda totiž vyvěrá se starých štol, kde byly kovové stroje ponechány svému osudu a koroze na nich koná své.

Komentáře


Vyhledávání
O webu
Jsme parta lidí, kteří mají rádi přírodu a kteří mají především rádi Brdy. Proto převážnou část našeho volného času trávíme touláním se po tomhle krásném kousku naší krajiny. Využít každou volnou chvilku a ponořit se do nádherné a zatím ještě poměrně zachovalé přírody, prodírat se houštinami podél potoků, objevovat zastrčená místa, spát v boudě, v seníku, v nějaké ruině po vojácích nebo jen tak pod stromem, je naší touhou, touhou která nikdy neutichá.
Více o vzniku webu Brding.up4.cz P1130820
Facebook