Vimberk (Wimberk,Melmatěj)

Card image cap

Vimberk (Wimberk,Melmatěj)

Pod tímto jménem lze najít zbytky malého hradu vystavěného na skalnatém ostrohu u Padrťského  potoka, přibližně na půl cesty mezi Dobřívem a Strašicema.

Písemné záznamy o jeho vzniku nelze dnes prakticky dohledat. Archeologické nálezy směrují jeho vznik do poloviny 13.století.Na základě archeologického průzkumu lze rovněž potvrdit, že stavitelé středověkého hrádku na  místě zřejmě využili staršího osídlení z pozdní doby hradištní. Za vlády Jana Lucemburského se hrad stal součástí rožmberského panství, do kterého spadaly i Strašice se svým okolím.Jméno hradu je nejčastěji spojováno s místním názvem "Vimberk". Druhý název "Melmatěj" pochází z druhé poloviny 17.století a je odvozen od názvu nedalekého mlýna, který patřil Matěji Wildovi. Jeho zánik pak urychlil mohutný požár v roce 1352 a souvisí pravděpodobně i s vojenskou akcí Karla IV, kterou panovník vedl proti zdejším rožmberským državám.

Hrad je tvořen jednoduchým jednodílným vnitřním objektem na skalní plošině, který je chráněn na JZ až SV velkým ochraným příkopem s valem. Východní a jižní stranu chránily vysoké skalní srázy padající až k hladině potoka. Přerušení valu v severní části pravděpodobně tvořil vstup do hradu.

Samotná vnitřní plocha nenese žádné stopy opevnění a vykazuje pouze několik malých jam a objekt obdélníkového tvaru vytesaného do skály - s emblémem lilie. Zbytky hradu Vimberk můžeme najít na modré turistické značce v lese nad Melmatějem.

Komentáře


Vyhledávání
O webu
Jsme parta lidí, kteří mají rádi přírodu a kteří mají především rádi Brdy. Proto převážnou část našeho volného času trávíme touláním se po tomhle krásném kousku naší krajiny. Využít každou volnou chvilku a ponořit se do nádherné a zatím ještě poměrně zachovalé přírody, prodírat se houštinami podél potoků, objevovat zastrčená místa, spát v boudě, v seníku, v nějaké ruině po vojácích nebo jen tak pod stromem, je naší touhou, touhou která nikdy neutichá.
Více o vzniku webu Brding.up4.cz P1130820
Facebook